کد تبلیغاتی چیست ؟ آیا باید آن را وارد کنم ؟ از کجا باید آن را به دست آورد ؟

13 اسفند 1397

این یک کد خاص است که در جشنواره های  سایت با عنوان جایزه ویژه برای کاربر در نظر گرفته می شود . در هنگام ثبت نام نیازی به وارد کردن این کد نیست و شما می توانید این محل را خالی بگذارید .