چگونه می توانم پول خود را در وب سایت به حساب بانکی خود منتقل کنم؟

13 اسفند 1397

این کار بسیار ساده است . به حساب کاربری خود وارد می شوید. به قسمت “cash ” و بعد ” withdraw” وارد می شوید . چگونگی روند دریافت پول خود را انتخاب می کنید . مقدار آن را وارد کرده و کلید “withdraw” را فشار می دهید . همچنین می توانید به قسمت تراز (Balance )  نقدی بروید و در قسمت “cash ” گزینه “withdraw money ” را فشار دهید.