چگونه با پول واقعی بازی کنیم ؟

13 اسفند 1397

هر یک از بازیکنان می تواند با پول واقعی بازی کند. برای این کار باید در وب سایت اصلی alienpoker.net   حساب کاربری باز کنید و مبلغی را در آن واریز نمایید.