چگونه اسم رمز خود را تغییر دهم؟

13 اسفند 1397

شما می توانید اسم رمز خود را در صفحه حساب کاربری خود در سایت تغییر دهید . برای این کار با فشردن کلید “My profile   ” به اطلاعات شخصی خود دست پیدا می کنید و بعد گزینه تغییر رمز عبور “Change password ” را انتخاب می کنید .