چه امکاناتی در Html5 موجود است ؟

13 اسفند 1397

همه ی امکانات موجود در پلتفرم در این نسخه قابل دسترسی می باشد.

با استفاده از امکان html5  می توانید به صورت مستقیم از طریق مرور گر بدون دانلود یا نصب نرم افزار   و از اکثر کامپیوترها با امکان استفاده از تمام آپشن های پلتفرم دسترسی  داشته باشید و  بازی کنید.