در صورت بروز هر گونه مشکل از قبیل اشتباه ؛ باگ ؛ یا تشخیص بازیکن متقلب چه باید کرد ؟

13 اسفند 1397

شما می توانید با پشتیبان ما تماس بگیرید .

@Alienpokersupport