باید از طریق اینترنت ثابت (WI FI ) یا اینترنت همراه (3G/4G) بازی کنم ؟

13 اسفند 1397

پیشنهاد ما این است که در صورت امکان ازwi fi  استفاده کنید که ارتباط سریع تر و پایدار با سرور سایت alienpoker.net  داشته باشید.