اگر نتوانم فایل راه اندازی را دانلود کنم چه باید کرد؟

13 اسفند 1397

لطفأ حتما از فضای خالی کامپیوتر خود مطمئن شوید . همینطور دقت کنید که اتصال اینترنت برقرار باشد. همچنین مطمئن شوید که اجازه دانلود فایل ها بر روی کامپیوتر شما وجود دارد. با پروفایل administrator  وارد شوید و سپس اقدام به دانلود فایل راه اندازی کنید . همچنین مطمئن شوید که اتصال اینترنت ممتد در هنگام دانلود دارید.