اگر نتوانم این اپلیکیشن را نصب کنم ؛ چه باید کرد ؟

13 اسفند 1397

توجه کنید فضای ذخیره کافی برای نصب اپلیکیشن داشته باشید . همچنین باید مجوز لازم برای نصب اپلیکیشن را روی کامپیوتر داشته باشید . همینطور باید در حالت administrator permission  در ویندوز باشید . توجه کنید اگر با مجوز دیگری وارد شدید  می توانید پروفایل کاربری جدیدی برای خود درست کنید .