اگر بعد از آپدیت و بروزرسانی سیستم هنوز مشکل ارتباط وجود داشت چه باید کرد ؟

13 اسفند 1397

در بعضی موارد آنتی ویروس سیستم شما ممکن است  از ارتباط APP  با اینترنت جلوگیری کند. در این صوت APP  باید در آنتی ویروس تعریف شود.