آیا می توانم همزمان چند حساب کاربری داشته باشم ؟

13 اسفند 1397

خیر . شما می توانید تنها یک حساب کاربری با اطلاعات کامل واقعی و دقیق خود داشته باشید .

با توجه به قوانین سایت این کار ممنوع است .و در صورت تخطی از این مسئله حساب شما برای همیشه بسته خواهد شد .

این امر جهت عدم سوءاستفاده برخی سودجویان که با کارت های شخص ثالث اقدام به خرید میکردند و یا با ایجاد چند حساب کاربری اقدام به تقلب در سایت می کردند در دستور کار قرار گرفته است.