آیا سایت تورنومنت برگزار می کند ؟

13 اسفند 1397

بله . انواع گسترده تورنمنت با ورودی های (Buy-In) مختلف را برگزار می کند . از تورنمنت های Free Roll تا تورنومنت های سنگین که شما می توانید پول واقعی برنده شوید.