آیا جشنواره های بزرگ در این سایت برگزار می شود ؟

13 اسفند 1397

بله  در این وب سایت جشنواره های بزرگ هفتگی و ماهیانه با جوایز در خور توجه برگزار می گردد و اطلاع رسانی آن از طریق شبکه های مجازی صورت می گیرد.