آیا تورنومنت های سنگین و با مقیاس بزرگ در سایت وجود دارد ؟

13 اسفند 1397

بله . یکی از مهمترین تورنومنت ها که ” Sunday million ”  و Lucky sunday

در  Alienpoker ماهانه مبلغ یک و نیم میلیارد تومان ، گارانتی تورنمنت برنامه ریزی شده است.