آیا برنامه ای برای تشویق بازیکنان فعال دارید؟

13 اسفند 1397

بله. تمام بازیکنان  از طریق هدیه های ویژه (Bonus)، بلیط ورودی (Ticket) تورنمنت ها و سایر جوایز مورد تشویق قرار می گیرند.