پوکر پولی پوکر ایرانی پوکر آنلاین تورنمنت هلدم_اوماها

تورنومنت جاری

تورنمنت هلدم 5 میلیون تومان گارانتی (شنبه.دوشنبه.سه شنبه.پنجشنبه) ساعت 19:00

30 بهمن 1398

همین حالا جای خود را رزرو کنید. در مورد این تورنومنت بیشتر بدانید.
پوکر ایرانی پوکر پولی پوکر آنلاین تورنمنت هلدم _ اوماها

تورنومنت جاری

تورنمنت هلدم 5 میلیون تومان گارانتی (شنبه.دوشنبه.سه شنبه.پنجشنبه) ساعت 16:00

30 بهمن 1398

همین حالا جای خود را رزرو کنید. در مورد این تورنومنت بیشتر بدانید.
پوکر ایرانی پوکر آنلاین پوکر پولی تورنمنت

تورنومنت جاری

تورنمنت هلدم 3 میلیون تومان گارانتی روزانه ساعت 13:00 ظهر

30 بهمن 1398

همین حالا جای خود را رزرو کنید. در مورد این تورنومنت بیشتر بدانید.
پووکر پولی پوکر اوماها پوکر ایرانی پوکر آنلاین هلدم تورنمنت

تورنومنت جاری

تورنمنت هلدم 50 میلیون تومان گارانتی هر چهارشنبه ساعت 19:00

19 بهمن 1398

همین حالا جای خود را رزرو کنید. در مورد این تورنومنت بیشتر بدانید.
پووکر پولی پوکر اوماها پوکر ایرانی پوکر آنلاین هلدم تورنمنت

تورنومنت جاری

تورنمنت هلدم 30 میلیون تومان گارانتی هر یکشنبه ساعت 19:00

19 بهمن 1398

همین حالا جای خود را رزرو کنید. در مورد این تورنومنت بیشتر بدانید.
تورنمنت هلدم 5 میلیون تومان گارانتی هر جمعه پوکر ایرانی -پوکر پولی -پوکر آنلاین

تورنومنت جاری

تورنمنت هلدم 5 میلیون تومان گارانتی هر جمعه ساعت 15:00

30 دی 1398

همین حالا جای خود را رزرو کنید. در مورد این تورنومنت بیشتر بدانید.

تورنومنت جاری

تورنمنت هلدم 5 میلیون تومان گارانتی شنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنجشنبه ساعت 19:00

30 دی 1398

همین حالا جای خود را رزرو کنید. در مورد این تورنومنت بیشتر بدانید.تورنومنت های گذشته


Holdem Tournament 50 Million GTD

تورنومنت های گذشته

تورنومنت هلدم با 15 میلیون گارانتی

تورنومنت های گذشته

شنبه ، دو شنبه ، چهارشنبه ساعت 7 عصر

تورنومنت اوماها با 15 میلیون گارانتی

تورنومنت های گذشته

یکشنبه ، سه شنبه ساعت 7 عصر

تورنومنت فری رول با 2 میلیون گارانتی

تورنومنت های گذشته

هر روز  ساعت 12 ظهر

تورنمنت اوماها ، گارانتی ۲۰میلیون تومان

تورنومنت های گذشته

تورنمنت اوماها ، گارانتی ۲۰میلیون تومان روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 6 عصر ورودی: 25000 تومان ثبت نام با تاخیر : 60 دقیقه دبل شانس

تورنمنت هلدم رایگان با گارانتی 2 میلیون تومان

تورنومنت های گذشته

تورنومنت هلدم رایگان گارانتی دو میلیون تومان ؛ هر روز ساعت 11

تورنومنت Lucky Wednesday 250M GTD

تورنومنت های گذشته

تورنومنت هولدم با 20 میلیون گارانتی

تورنومنت های گذشته

دبل شانس