100,000,000 میلیون تومان جایزه به برترین پلیرهای فعال سایت در ایام نوروز

1 فروردین 1399

📣 🎉الین پوکر در ایام نوروز برای برترین پلیرهای سایت به صورت هفتگی جایزه 50,000,000 میلیون تومانی در نظر گرفته است که به صورت بونس مانی هدیه داده میشود.

پوکر پولی پوکر ایرانی پوکر آنلاین تورنمنت هلدم_اوماها حسین انسان