جوایز TOP HAND روزانه در الین پوکر

19 بهمن 1398

🎁 TOP HAND FESTIVAL🎉

💈☃️فستیوال زمستانی الین پوکر برای همراهان همیشگی💫
🎁جوایز روزانه به بازیکنانی که بیشترین دست بازی را بر روی میزهای250T/500Tتا 2000T/4000T داشته باشند تعلق میگیرد🎉🔥
محاسبه تعداد دست ها از ساعت 3:30 امروز صبح شروع شده

فستیوال روزانه تاپ هند پوکر آنلاین پوکر پولی پوکر ایرانی