جوایز TOP HANDهفتگی 30میلیون تومان درالین پوکر

4 دی 1398

🎁 TOP HAND FESTIVAL🎉

💈☃️فستیوال زمستانی الین پوکر برای همراهان همیشگی💫
🎁 30 میلیون تومان جایزه هفتگی به بازیکنانی که بیشترین دست بازی را بر روی میزهای 25K/25K تا 50K/100K داشته باشند تعلق میگیرد🎉🔥
محاسبه تعداد دست ها از دوشنبه این هفته شروع شده .

📌حداقل امتیاز ورودی2000 LBP میباشد.

 

فستیوال زمستانی پوکر آنلاین