جوایز TOP HANDهفتگی 15 میلیون تومان درالین پوکر

4 دی 1398

🎁 TOP HAND FESTIVAL🎉

💈☃️فستیوال زمستانی الین پوکر برای همراهان همیشگی💫
🎁 15 میلیون تومان جایزه هفتگی به بازیکنانی که بیشترین دست بازی را بر روی میزهای 2K/5K تا 20K/20K داشته باشند تعلق میگیرد🎉🔥
محاسبه تعداد دست ها از دوشنبه این هفته شروع شده .
حداقل امتیاز ورودی 2500 LBP میباشد.

تورنمنت پوکر