تورنمنت Free-Roll هلدم 4 میلیون تومان گارانتی ساعت13

9 مرداد 1398

تورنمنت هلدم رایگان 4 میلیون تومان گارانتی هر روز ساعت 13
مختص بازیکنان سیلور (دوستاره) به بالا

تورنمنت Free-Roll هلدم 4 میلیون تومان گارانتی ساعت13_پوکر ایرانی پوکر پولی پوکر آنلاین