تورنومنت 5 میلیون تومان گارانتی هلدم Freeroll Freezeout جایزه نفر اول 5 میلیون تومان

23 شهریور 1398

تورنومنت (Freeroll-Freezeout)
5 میلیون تومان گارانتی , جایزه نفر اول 5 میلیون تومان
ورودی: رایگان , without rebuy & addon , شنبه ها ساعت 15:00
تورنومنت 5 میلیون تومان گارانتی هلدم Freeroll Freezeout جایزه نفر اول 5 میلیون تومان