تورنومنت 2 میلیون تومان گارانتی هلدم جایزه نفر اول 1 میلیون تومان

23 شهریور 1398

 

تورنمنت 2 میلیون تومان گارانتی
جایزه نفر اول 1 میلیون تومان

ورودی: 5000 تومان
تورنومنت 2 میلیون تومان گارانتی هلدم  جایزه نفر اول 1 میلیون تومان