تورنومنت هلدم با 15 میلیون گارانتی

21 فروردین 1398

تورنومنت هلدم با 15 میلیون گارانتی

شنبه ، دو شنبه ، چهارشنبه
ساعت 7 عصر

ورودی: 20.000 تومان , ری – بای : 20.000 تومان
ثبت نام با تاخیر : 60 دقیقه , دبل شانس

تورنومنت هلدم با 15 میلیون گارانتی_پوکر ایرانی پوکر پولی پوکر آنلاین