تورنومنت هلدم با 50میلیون گارانتی

18 اردیبهشت 1398

تورنومنت هلدم با 50میلیون گارانتی

چهارشنبه 1397/02/18
ساعت 7 عصر

ورودی: 50.000 تومان

ثبت نام با تاخیر : 120دقیقه

تورنومنت هلدم با 50میلیون گارانتی_پوکر ایرانی پوکر پولی پوکر آنلاین