تورنمنت_هلدم ، گارانتی 100 میلیون تومان

2 شهریور 1398

تورنمنت_هلدم ، گارانتی 100 میلیون تومان , یکشنبه ، چهارشنبه ساعت 6 عصر
ورودی: 155.000 تومان
ثبت نام با تاخیر تا ساعت 7 امکان پذیر است

تورنمنت_هلدم ، گارانتی 100 میلیون تومان- پوکر ایرانی_پوکر آنلاین _پوکر پولی