تورنمنت_اوماها ، گارانتی 100 میلیون تومان

12 شهریور 1398

 تورنمنت_اوماها ، گارانتی 100 میلیون تومان , جایزه نفر اول 40 میلیون تومان

چهارشنبه ساعت 5 عصر
ورودی: 155.000 تومان

تورنمنت_اوماها ، گارانتی 100 میلیون تومان _ پوکر ایرانی_پوکر آنلاین _پوکر پولی