تورنمنت هلدم 50 میلیون تومان گارانتی BUBBLE PROTECTION هر چهارشنبه ساعت 19:00

5 فروردین 1399

تورنمنت هلدم 50 میلیون تومان گارانتی BUBBLE PROTECTION

به تمامی شرکت کنندگان به اندازه مبلغ خرید تیکت تورنمنت به lock bonus اهدا میشود.

 هر چهارشنبه ساعت 19:00
ورودی : 150.000 تومان

پوکر ایرانی پوکر آنلاین پوکر پولی تورنمنت حسین انسان فستیوال بهاری پوکر