تورنمنت هلدم 5 میلیون تومان گارانتی هر جمعه ساعت 16:00

30 دی 1398

تورنمنت هلدم 5 میلیون تومان گارانتی هر جمعه ساعت 16:00
ورودی : 15.000
پوکر پولی پوکر ایرانی پوکر آنلاین تورنمنت هلدم_اوماها