تورنمنت هلدم 15 میلیون تومان گارانتی هر یکشنبه و چهارشنبه ساعت 19:00

10 بهمن 1398

تورنمنت هلدم 15 میلیون تومان گارانتی هر یکشنبه و چهارشنبه ساعت 19:00
ورودی : 40.000 تومان

پوکر ایرانی پوکر پولی پوکر آنلاین _تورنمنت هلدم _ اوماها