تورنمنت هلدم 10 میلیون تومان گارانتی هر یکشنبه و چهارشنبه ساعت 19:00

17 دی 1398

تورنمنت هلدم 10 میلیون تومان گارانتی هر چهارشنبه ساعت 19:00

 

ورودی : 20.000 هزار تومان

تورنمنت هلدم 10 میلیون تومان گارانتی هر یکشنبه و چهارشنبه ساعت 19:00_ پوکر پولی- پوکر ایرانی - پوکر آنلاین