تورنمنت هلدم هر روز با جایزه تیکت تورنمنت 200 میلیونی High Roller

27 مرداد 1398

تورنمنت هلدم هر روز با جایزه تیکت تورنمنت 200 میلیونی High Roller

تورنمنت_هلدم
هر روز ساعت 1 ظهر
ورودی: 10000 تومان
جایزه تیکت تورنمنت 200 میلیونی High Roller