تورنمنت روزانه هولدم با تیکت های ویژه

23 مرداد 1398

تورنمنت روزانه با جایزه تیکت تورنمنت 100 میلیونی هر روز ساعت 10 صبح
ورودی 5000 تومان

تورنمنت روزانه با جایزه تیکت تورنمنت 200 میلیونی High Roller هر روز ساعت 1 ظهر