تورنمنت روزانه هلدم FREEROLL یک میلیون تومان گارانتی هر روز به جز جمعه ها ساعت 12:00

12 آذر 1398

تورنمنت روزانه هلدم FREEROLL یک میلیون تومان گارانتی
از شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر
ورودی: رایگان
تورنمنت هلدم FREEROLL یک میلیون تومان گارانتی روزهای شنبه، دوشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه ساعت 18:00_ پوکر ایرانی_پوکر آنلاین _پوکر پولی