تبریک به برندگان تورنومنت Holdem میلیون 100 گارانتی

15 مرداد 1398

نفرات فاینال‌تیبل تورنمنت و مبلغ جوایز:
1. nasimmmm میلیون تومان 30,000,000
2. YoYo میلیون تومان 20,000,000
3. Durr میلیون تومان 14,500,000
4. Ayvar میلیون تومان 9,500,000
5. xxxx میلیون تومان 6,500,000
6. adversity میلیون تومان 4,500,000
7. PINOOQ میلیون تومان 3,000,000