تبریک به برندگان تورنومنت High Roller

15 مرداد 1398

نفرات فاینال‌تیبل تورنمنت و مبلغ جوایز:
1. KinGof QueenS میلیون تومان 102,000,000
2. Amirloor میلیون تومان 62,000,000
3. Pandachi میلیون تومان 37,000,000
4. Robinhood میلیون تومان 22,000,000
5. mesaboogie میلیون تومان 15,000,000
6. Khoshmaze میلیون تومان 10,000,000