تبریک به برندگان تورنمنت 200 میلیونی HIGH ROLLER

25 مرداد 1398

نفرات فاینال‌تیبل تورنمنت و مبلغ جوایز:
1. Tommy_Shelby میلیون تومان 103,935,000
2. YoYo میلیون تومان 63,375,000
3. Kansh میلیون تومان 38,025,000
4. Bc2a میلیون تومان 22,815,000
5. Packet4 میلیون تومان 15,210,000
6. Qkoko میلیون تومان 10,140,000