تبریک به برندگان تورنمنت 100 میلیونی یکشنبه

4 شهریور 1398

نفرات فاینال‌تیبل تورنمنت و مبلغ جوایز:
1. Lucky Boy میلیون تومان 30,000,000
2. Amirloor میلیون تومان 20,000,000
3. Mehrdad sk میلیون تومان 14,500,000
4. Kingpablo میلیون تومان 9,500,000
5. shomboltala میلیون تومان 6,500,000
6. __Shelby__ میلیون تومان 4,500,000
7. Wah Wah میلیون تومان 3,000,000