با دپوزیت از طریق ارزهای دیجیتال 5% بونس مانی دریافت کنید

24 مرداد 1398

در حال حاضر نرخ ارزهای دیجیتال در سایت:
برای دپوزیت با پرفکت مانی 12،000 تومان
و برای دپوزیت با کریپتوکرنسی 12،300 تومان است.
با دپوزیت از طریق ارزهای دیجیتال 5% بونس مانی دریافت کنید.
همچنین نرخ کش آوت 11،600 تومان است که با ووچر پرفکت مانی پرداخت می گردد.
“بیشتر بازی کنید و هنگام کش آوت پول بیشتری بگیرید!”