اعلام اسامی برندگان جایزه 15 میلیون تومانی (TOP HAND) دوشنبه 14 بهمن

14 بهمن 1398

🎁 TOP HAND FESTIVAL🎉

💈☃️فستیوال زمستانی الین پوکر برای همراهان همیشگی و اعلام اسامی برندگان💫
🎁 15 میلیون تومان جایزه هفتگی به بازیکنانی که بیشترین دست بازی را بر روی میزهای 2K/5K تا 20K/20K داشته باشند تعلق میگیرد🎉🔥
محاسبه تعداد دست ها از دوشنبه این هفته شروع شده .

📌حداقل امتیاز ورودی 2000 LBP میباشد

اعلام اسامی برندگان جایزه 15 میلیون تومانی (TOP HAND) دوشنبه 14 بهمن

پوکر ایرانی _پوکر اوماها پوکر پولی پوکر آنلاین _ هلدم